Biltips

Biltips

Äger man en bil, vilket många gör, är det viktigt att hålla efter den på ett bra sätt och just därför följer här några tips på hur man kan göra detta.

Service och underhåll

Att med jämna mellanrum underhålla sin bil är oerhört viktigt, både för att den skall rulla på ett bra sätt och av säkerhetsskäl. Ett bra tips är därför att regelbundet lämna in den på service, framför allt om bilen är av lite äldre modell.Har man lite av en Bosse Bildoktor i sig finns givetvis ingenting som hindrar att man gör saker på egen hand och skruvar och mekar själv, men då gäller det att veta vad man gör så det inte blir något fel.

Körning

Ett annat bra tips är också att köra bilen på ett sådant sätt som både är säkert och som gör att den inte förbrukar så mycket bensin. Genom att till exempel köra på ett ekonomiskt sätt, bland annat genom att inte gasa för kraftigt och även växla upp på högre växlar snabbt, kan man spara en hel del bensin och således också pengar.En annan sak som också är viktig är att se till att ha rätt lufttryck i däcken både med tanke på körprestanda och av säkerhetsskäl.